Vragen? WhatsApp ons!

De wet excessief lenen in 2023

Wat betekent deze wet voor beleggers in 2023?

De wet excessief lenen in 2023: Wat nu voor beleggers?

In de wereld van vastgoedbeleggingen zijn er voortdurend veranderingen en nieuwe regels die van invloed kunnen zijn op uw financiële strategie. Een van de recente ontwikkelingen is de beperking van het excessief lenen van uw bv, die van kracht is vanaf 2023. Deze verandering kan aanzienlijke gevolgen hebben voor ondernemers die meer dan € 700.000 lenen van hun bv. Laten we eens dieper ingaan op wat deze wijziging inhoudt en hoe het uw financiële planning kan beïnvloeden.

Belasting op Aanmerkelijk Belang (Box 2)

Vanaf 2023 wordt het meerdere bedrag boven de € 700.000 dat u en uw fiscale partner lenen van uw bv belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2). Dit betekent dat u belasting moet betalen over het overschot aan geleend geld.

Schulden en Vorderingen

Bij het bepalen van de hoogte van de lening worden alle schulden aan uw bv in overweging genomen, met uitzondering van eigenwoningschulden. Het is belangrijk op te merken dat de bestaande eigenwoningschuld op 31 december 2022 wordt ontzien, op voorwaarde dat er een recht van hypotheek is ten gunste van de bv.

De schulden van meerdere bv's worden bij elkaar opgeteld, inclusief die van uw fiscale partner en verbonden personen zoals bloed- of aanverwanten in de rechte lijn.

Drempel en Aflossing

De drempel voor een lening van uw bv is vastgesteld op € 700.000. Leent u in een jaar meer dan deze drempel, dan wordt het overschot het jaar daarop opgeteld bij de drempel voor dat jaar. Het aflossen van een deel van de lening verlaagt de drempel met dat bedrag, met een minimum van € 700.000.

Voorbeeld

Laten we een voorbeeld nemen om het concreter te maken. Uw drempel in 2023 is € 700.000 en op 31 december 2023 heeft u een lening van € 800.000. In uw aangifte inkomstenbelasting 2023 geeft u € 100.000 aan als inkomsten uit aanmerkelijk belang. Deze trend zet zich voort in de volgende jaren, waarbij het overschot boven de drempel wordt belast.

Lening en Zakelijke Voorwaarden

Ondanks de belasting op het overschot, blijft de lening in zijn geheel bestaan. Dit betekent dat de bv rente moet blijven berekenen over de volledige lening, waarover vennootschapsbelasting wordt betaald. Andere zakelijke voorwaarden, zoals het rentepercentage, de aflossing en de vastgelegde zekerheden, blijven van kracht.

Het is belangrijk op te merken dat de bv geen dividendbelasting hoeft in te houden over het deel van de lening dat belast is als inkomsten uit aanmerkelijk belang.

Met de beperking van excessief lenen van bv's vanaf 2023 worden ondernemers geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en overwegingen in hun financiële strategie. Het is essentieel om goed op de hoogte te zijn van deze wijzigingen en indien nodig uw financiële planning aan te passen. Raadpleeg een financieel adviseur om ervoor te zorgen dat u volledig begrijpt hoe deze regels van invloed zijn op uw specifieke situatie en om de best mogelijke beslissingen te nemen voor uw beleggingspanden en financiering.

 

Interesse in beleggen in vastgoed? Ga naar beleggingspanden-financiering.nl/beleggen

Benieuwd naar onze werkwijze? Lees hier meer over op beleggingspanden-financiering.nl/werkwijze

Interesse in beleggen in vastgoed?

Neem contact met ons op: