Vragen? WhatsApp ons!

Tips tegen laat betalende huurders

tips van één van onze vastgoedbeleggers! 

Tips tegen laat betalende huurders

Hoewel mijn huurcontracten duidelijk vermelden dat de huur op de eerste dag van de maand betaald moet worden via automatische overschrijving, wordt hier in de praktijk soms te laks mee omgegaan. Talloze keren ben ik achter huurders aangegaan die te laat waren met de betaling. Ik heb een eindeloze reeks argumenten, redenen en excuses moeten aanhoren.

Een huurachterstand kan zich langzaam ontwikkelen. Het begint vaak met het missen van een deel van de maandelijkse huur, maar omdat de volgende huurtermijn snel nadert, kan de schuld snel oplopen. Voor je het weet, kan de huurder helemaal niets meer betalen en kan dit escaleren tot een moeilijke en kostbare uitzettingsprocedure. Dit artikel beperkt zich tot de eerste fase waarin het nog mogelijk is om de gemiste huur te innen. Voor de volledigheid: de tips zijn bedoeld voor verhuurders die hun panden zelf beheren, zoals ik in de beginjaren deed. Inmiddels heb ik een beheerder ingeschakeld om de huurbetalingen te monitoren.

Het beste is natuurlijk om een niet betalende huurder te voorkomen, hier zijn acht tips:

 1. Wees proactief bij het screenen van potentiële huurders: Voorkomen is beter dan genezen. Besteed voldoende tijd aan het screenen van huurders voordat je een huurovereenkomst aangaat. Controleer hun financiële achtergrond, vraag naar referenties van vorige verhuurders en voer een kredietcontrole uit. Dit kan helpen om huurders te vermijden die mogelijk problemen met betaling zullen veroorzaken
 2. Overweeg het innen van een borgsom: Als je een borgsom in rekening brengt bij het aangaan van een huurovereenkomst, kan dit dienen als een vangnet voor onbetaalde huur of schade aan het eigendom. Zorg ervoor dat de voorwaarden voor het teruggeven van de borgsom duidelijk in het huurcontract worden vermeld.
 3. Automatiseer huurbetalingen: Maak gebruik van moderne technologie om het betalingsproces te vergemakkelijken. Moedig huurders aan om automatische overschrijvingen in te stellen, zodat de huur op de afgesproken datum automatisch wordt afgeschreven. Dit vermindert het risico op vergeten betalingen.
 4. Communiceer duidelijk over betalingsvoorwaarden: Zorg ervoor dat huurders vanaf het begin duidelijk op de hoogte zijn van de betalingsvoorwaarden. Dit omvat de huurprijs, de vervaldatum en eventuele boetes voor te late betalingen. Een helder begrip van de verwachtingen kan problemen later voorkomen.
 5. Houd gedetailleerde administratie bij: Documenteer alle communicatie met huurders met betrekking tot betalingsachterstanden. Bewaar kopieën van brieven, e-mails, berichten en notities van telefoongesprekken. Dit kan nuttig zijn als je uiteindelijk juridische stappen moet ondernemen.
 6. Wees flexibel met betalingsregelingen: Als een huurder tijdelijke financiële problemen heeft, overweeg dan om een tijdelijke betalingsregeling te treffen. Dit kan helpen om de huurder te behouden en de kans op een goede langetermijnrelatie te vergroten.
 7. Ken de lokale wetgeving: Informeer jezelf over de wet- en regelgeving met betrekking tot huurachterstanden en uitzettingen in jouw regio. Het is belangrijk om de rechten en plichten van zowel huurders als verhuurders te begrijpen om juridische complicaties te voorkomen.
 8. Wees voorbereid op juridische stappen: Als alle andere pogingen om betaling te verkrijgen falen, wees dan bereid om juridische stappen te ondernemen. Raadpleeg een advocaat om te bepalen welke stappen je moet nemen om de achterstallige huur te innen.

Helaas komt het toch voor dat huurders niet betalen. Als het toch zover is gekomen, zijn hier zeven tips om de huurder te benaderen:

 1. Onderneem direct actie in de eerste week van de maand, zonder de eerste paar dagen af te wachten voor huurachterstand. Stuur een herinnering via een bericht, e-mail of brief en geef de huurder drie dagen de tijd om te betalen. Als je niet weet hoe je een betalingsherinnering moet opstellen, zijn er tal van voorbeeldbrieven online beschikbaar. Met ChatGPT kun je snel een aanmaning op maat maken voor jouw situatie.
 2. Hanteer een vriendelijke, maar vastberaden toon. Als er geen reactie komt op de betalingsherinnering, neem dan opnieuw contact op via telefoon, e-mail of berichten en probeer de redenen voor de niet-betaling te achterhalen.
 3. Ga niet persoonlijk langs bij de huurder. Huurders waarderen doorgaans geen onaangekondigde bezoeken van verhuurders, en het zal waarschijnlijk niet leiden tot onmiddellijke betaling. Laat dit over aan professionals zoals gerechtsdeurwaarders, die mogelijk later in het incassoproces betrokken worden.
 4. Als de huurder nog steeds niet betaalt en geen redenen voor de achterstand heeft gegeven, stuur dan een bericht waarin je aankondigt dat de incasso uit handen wordt gegeven als er niet onmiddellijk wordt betaald. Benadruk dat dit extra kosten met zich meebrengt voor de huurder, zoals buitengerechtelijke kosten, rente en btw. Leg uit dat je graag een goede langetermijnrelatie wilt behouden, maar dat voorkomen beter is dan genezen.
 5. Als de huurder onbuigzaam blijft, is het tijd voor een zwaardere aanpak: het inschakelen van een incassobureau. Kies een deurwaarder met ervaring in huurachterstanden, bij voorkeur met "advocaten" in hun naam. Vraag om aangetekende e-mails met dezelfde juridische geldigheid als aangetekende brieven.
 6. De huurder zal wellicht bewegen uit angst voor juridische maatregelen en kan akkoord gaan met een betalingsregeling. Mijn regeling omvatte een directe betaling en de resterende schuld in zes opeenvolgende termijnen, samen met de reguliere huurbetalingen.
 7. Stuur herinneringen voor de betalingsregeling via betaalverzoeken (bijvoorbeeld via een 'tikkie'). Wacht niet tot de huurder uit eigen beweging betaalt, want betaalverzoeken worden vaak sneller afgehandeld. Dit handige advies kreeg ik pas nadat ik een beheerder had ingeschakeld, maar het kan zeker van pas komen.

Interesse in beleggen in vastgoed? Ga naar www.beleggingspanden-financiering.nl/beleggen

Benieuwd naar onze werkwijze? Bekijk het op www.beleggingspanden-financiering.nl/werkwijze

Interesse in beleggen in vastgoed?

Neem contact met ons op: